Faktoring, czyli jak ograniczyć zatory płatnicze Spora część wykonywanych zleceń ma okres płatności wynoszący trzydzieści, sześćdziesiąt, a czasem nawet sto dwadzieścia dni. W ten sposób powstają problemy z płynnością finansową, przekładające się bezpośrednio na problemy z terminowymi płatnościami zobowiązań. Faktoring ma temu przeciwdziałać. Szybkie źródło finansowania – cały faktoring Faktoring polega na przekazaniu konkretnych faktur do zapłacenia jeszcze przed upływem terminu ich realizacji. W ten sposób pozyskiwane są fundusze i odzyskiwana jest niezbędna płynność finansowa. Dzięki faktorom pieniądze znajdują się na koncie firmowym klienta w tym samym dniu, w którym są przekazane do realizacji. Kto może być faktorem? Faktorem jest instytucja lub osoba, która przekazuje dalej – konkretnemu, wskazanemu kontrahentowi - środki pieniężne za nieprzeterminowane faktury. Podmiotem, który udziela wsparcia, może być bank, ale równie dobrze jakakolwiek firma, która specjalizuje się w tej właśnie dziedzinie.

SMEO - Faktoring on-line

SMEO

  • Tylko 2,4% za każde 30 dni finansowania faktury
  • Brak stałych opłat
  • Darmowy limit faktoringowy do 1 000 000 zł
  • Brak dodatkowych opłat za finansowanie do 30 dni po terminie płatności
  • Finansowanie w EUR i PLN
Złóż wniosek Warunki