Ubezpieczenia majątkowe

Najpopularniejsze ubezpieczenia majątkowe

Każdy chce się dzisiaj uchronić przed nieszczęściami, a w razie wypadku być odpowiednio zabezpieczonym finansowo – na pokrycie strat, szkód czy ewentualnych kosztów leczenia. Jakie są więc dzisiaj najczęściej zawierane ubezpieczenia komunikacyjne?

Czy istnieją obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe?

Nie istnieje coś takiego w polskim prawie, jak konieczność ubezpieczenia swojego majątku – to tylko twoja dobra wola i chęć zabezpieczenia się na wszelkie ewentualności. Ubezpieczenia majątkowe mogą dotyczyć kwestii gospodarczych, takich jak mieszkanie, dom, samochód – AC czy budynków lub odpowiedzialności cywilnej. W tym drugim przypadku chodzi o ochronę osób i niespodziewane wypadki, ale również choroby.

Ubezpieczenie majątkowe a odszkodowanie

Wszelkiego rodzaju dodatkowe ubezpieczenia majątkowe zawierane są po to, by w razie nieprzewidzianych sytuacji dostać stosowne odszkodowanie. Warunkiem uzyskania go najczęściej jest wizyta rzeczoznawcy, który ocenia straty spisuje stosowny protokół, na podstawie którego wypłacana jest równowartość szkody.

PZU Dom

PZU

  • ubezpieczamy Twój majątek nie tylko od skutków zalania i powodzi
  • ale też m.in.: pożaru, huraganu i innych zdarzeń losowych
  • kradzieży z włamaniem, przepięcia
Złóż wniosek Warunki